63C 64C trong chất mài mòn là gì

63C 64C trong chất mài mòn là gì?

Thông thường chất mài mòn bao gồm electrocorundum và carborundum.

Electrocorundum bao gồm electrocorundum trắng, electrocorundun nâu, electrocorundum hồng, electrocorundum đen và carborundum bao gồm carborundum đen và carborundum xanh.

63C 64C có nghĩa là carborundum xanh, gọi từ Nga.

Send your message to us:

Inquire now

Scroll to Top