News

cacbua silic xanh F100

cacbua silic xanh F100 là gì

silicon cacbua xanh F100 là gì ? Cacbua silic xanh là một loại vật liệu chịu mài mòn có độ cứng cao, được sản xuất ở nhiệt độ cao trong lò loại điện trở với cát và than cốc dầu mỏ thêm muối công nghiệp. Ý nghĩa của F100 là gì? F100 là kích thước

Read More »
conductivity of silicon carbide

Độ dẫn của cacbua silic

Độ dẫn của cacbua silic Cacbua silic công nghiệp là một chất bán dẫn, và độ dẫn điện của nó thay đổi theo loại và số lượng tạp chất được đưa vào tinh thể. Độ dẫn của cacbua silic tăng nhanh khi cường độ điện trường tăng lên, và có đặc điểm là thay đổi

Read More »

Thị trường silic cacbua (SiC đen, SiC xanh) cho các ứng dụng

Nhu cầu cao đối với sản xuất thép và chế biến và tái chế thép đã thúc đẩy thị trường cacbua silic (SiC) trong vài năm qua. Cacbua silic là một thành phần quan trọng của các thiết bị bán dẫn và sự tăng trưởng trong thị trường điện tử và bán dẫn cũng là

Read More »
Scroll to Top