Thị trường silic cacbua (SiC đen, SiC xanh) cho các ứng dụng

Nhu cầu cao đối với sản xuất thép và chế biến và tái chế thép đã thúc đẩy thị trường cacbua silic (SiC) trong vài năm qua. Cacbua silic là một thành phần quan trọng của các thiết bị bán dẫn và sự tăng trưởng trong thị trường điện tử và bán dẫn cũng là một yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường SiC. Độ chính xác cao cần thiết cho các thành phần sản xuất và mức độ dung sai thấp trong thị trường người dùng cuối đã đồng thời hạn chế thị trường.

Dựa trên các phân khúc sản phẩm, thị trường cacbua silic có thể được phân loại thành các tính năng khác nhau như SiC đen, SiC xanh, và các loại khác như SiC phủ, SiC chịu lửa, SiC luyện kim luyện kim và SiC micro grit. SiC đen là thị trường lớn nhất và dự kiến ​​sẽ cho thấy mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn dự báo.

Các phân khúc người dùng cuối chính trên thị trường cacbua silicon là thép & năng lượng, ô tô, hàng không và hàng không, quân sự & quốc phòng, điện tử & chất bán dẫn, y tế & chăm sóc sức khỏe. Trong số này, thép & điện, điện tử & chất bán dẫn và ô tô là những thị trường quan trọng trong khi y tế và chăm sóc sức khỏe dự kiến ​​sẽ sớm có mức tăng trưởng cao nhất.

Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương và Phần còn lại của Thế giới (RoW) là những khu vực chính được đề cập trong báo cáo này. Mỗi lĩnh vực được đề cập ở trên được phân đoạn thêm dựa trên phân khúc sản phẩm và người dùng cuối cùng của cacbua silic. Bản phân tích kỹ lưỡng từng mảng về khối lượng và doanh thu trong năm 2020 và dự báo đến năm 2020 đã được đưa vào báo cáo. Phân tích chi tiết về bối cảnh thị trường của các công ty như ESK SIC GmbH, Grindwell Norton Ltd., The Dow Chemical Company, và các nhà sản xuất silicon cacbua lớn khác đã được đưa vào báo cáo này.

Thị trường silic cacbua: Phân tích phân đoạn sản phẩm
SiC đen SiC
xanh SiC
Khác (SiC tráng, SiC chịu lửa, SiC luyện kim, và than bánh luyện kim, SiC micro grit)

Thị trường Silicon Carbide: Phân tích người dùng cuối
Thép & năng lượng
Ô tô
Hàng không & hàng không
Quân sự & quốc phòng
Điện tử & chất bán dẫn
Y tế & chăm sóc sức khỏe
Khác (Hóa chất, chế tạo, v.v.)

Thị trường cacbua silicon: Phân tích khu vực
Bắc Mỹ
Châu Âu Châu
Á Thái Bình Dương
Phần còn lại của thế giới (RoW)

Send your message to us:

Inquire now

Scroll to Top